En duktig översättare måste förstå inte bara betydelsen men också det underliggande budskapet i den ursprungliga texten. Ett enkelt utbyte av ett ord mot ett annat ger inte samma resultat. Till exempel, det engelska ordet ’translate’, med rötter i latinet, har flera betydelser på engelska av vilka bara en stämma med ’översätta’.

 

Det är därför viktigt att du anlita en som har engelska som sitt modersmål att översätta eller kolla din text om du vill att den ska vara läsbar.